VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY: 27.05 – 9.06.2018 r.

with Brak komentarzy
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.05.2018 r.
   8.00

 

1. ++ Siostry z Róży Teresy Kotlińskiej

2. + Zofię Możdżeń – int od Grzegorza z rodziną

11.001. + Zofię Pieniążek – gr. 27
17.001. + Jana i Marię Balawender, Zofię Wydra i Teresę Granda
PONIEDZIAŁEK – 28.05.2018 r.
   7.00

 

1. + Antoniego Hajczewskiego – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan

2. + Zofię Pieniążek – gr. 28

18.001. + Stanisława Obłozę – int. od Mateusza Króla z rodziną
WTOREK – 29.05.2018 r.
 7.001. + Zofię Pieniążek – gr. 29
18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Wiktorii w 5 rocz. ur.

2. + Marię w rocz. śm. + Anielę i Stanisława

ŚRODA – 30.05.2018 r.
 7.00

 

1. + Zofię Pieniążek – gr. 30

2. + Stefanię Szczepańską – int. od wnuka Krzysztofa z rodziną

18.00

 

1. + Annę Cisek – int. od córki Danuty z rodziną

2. + Andrzeja Rut – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

UR. NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – 31.05.2018 r.
   8.001.    O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Rodziny
10.00

 

1. + Andrzeja Jamrożego – int. od Przewodniczącego Rady i Rady Gminy Zarzecze

2. + Stefanię i Edwarda

PIĄTEK – 1.06.2018 r.
 7.001. + Paulinę Leszczyńską – int. od cioci Doroty z Rodziną
18.00

 

1. + Katarzynę Przewrocką – gr. 1

2. + Tadeusza i Urszulę

SOBOTA – 2.06.2018 r.
 7.00

 

1. + Katarzynę Przewrocką – gr. 2

2. + Janinę Słomiana – int od rodziny Rozpędzik z Dzierżoniowa

18.001. + Marcina i Teresę Zając
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.06.2018 r.
   8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Braci z Róży Stanisława Obłozy

2. ++ Braci z Róży Stanisława Obłozy

11.001. + Kazimierza i ++ rodziców
17.001. + Katarzynę Przewrocką – gr. 3