Nasze Szkoły Podstawowe Uczciły Niepodległą- 9 listopada 2018

with Brak komentarzy

9 listopada nasze Szkoły Podstawowe w Maćkówce i w Żurawiczkach obchodziły uroczystości 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. O g. 9.30 Panie Dyrektor, Grona Pedagogiczne, pracownicy obsługi, dzieci i młodzież oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. dziękczynnej pod przewodnictwem o. Eugeniusza, który w swoim kazaniu przywołał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Na Placu Zwycięstwa; „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Słowa te stały się iskrą do kolejnego wyzwolenia się z Niewoli Komunizmu.

Na zakończenie kaznodzieja przypomniał o szacunku do Naszych Barw Narodowych.