INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 5 – 24.05.2020 r.

with Brak komentarzy
WTOREK – 5.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 5

2. + Edwarda Czerwonkę – int. od rodziny Bereźnickich

18.00

 

1. + Stanisława Piątek – int. od wnuczki Martyny

2. + Urszulę Kmiecik – int. od brata Grzegorza z rodziną

ŚRODA – 6.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Jana Płocicę – int. od rodziny Markowskich

2. + Stanisława Rubin – int. od koła PSL

18.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 6

2. + Marię Pacholarz – int. od syna Zbigniewa

CZWARTEK – 7.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 7

2. + Stanisława Stępak – int. od działaczy, sympatyków i zawodników LKS Żurawiczki

18.00

 

1. + Helenę Kogut – int. od siostry z rodziną

2. + Dariusza Osmyk – int. od rodziców

PIĄTEK – 8.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 8

2. + Janinę Dziedzic – int. od Józefa Bieniasz z rodziną z Mirocina

18.00

 

1. + Jana Dendura – int. od córki

2. + Andrzeja Anklewicza – int. od syna Rafała z rodziną

SOBOTA – 9.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 9

2. + Zofię Czerwonka – int. od szwagierki z Grzęski

18.00

 

1. + Helenę i Józefa Kogut – int. od córki Zofii

2. + Teresę Czerwonka – int. od dzieci i wnuków

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020 r.
  8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Sióstr z Róży św. Faustyny

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Braci z Róży św. Jana Pawła II

11.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Andrzeja Szular w 50 rocz. ur.
17.00+ Marię Stanowską – gr. 10
PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 11

2. + Józefa Kaszubę – int. od Magdaleny Cieślińskiej i Jadwigi Machaj

18.00

 

1. + Marię i Stanisława

2. + Marię Pacholarz – int. od wnuczki Anety z rodziną

WTOREK – 12.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Jana Płocicę – int. od koleżanek i kolegów Koła Pszczelarzy w Zarzeczu

2. + Helenę Kogut – int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Anny

18.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 12

2. + Henryka Rut – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

ŚRODA – 13.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 13

2. + Janinę Dziedzic – int. od rodziny Mazurów z Zalesia

18.00

 

1. + Henryka Głąb – int. od córki Alicji z rodziną

2. + Emilię Kałamarz – int. od syna Jerzego z rodziną

CZWARTEK – 14.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Janinę Panek – int. od rodziny Góraków z Gniewczyny

2. + Stanisława Piątek – int. od wnuka Bartosza

18.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 14

2. + Zofię Dzideczek – int. od syna Antoniego z żoną

PIĄTEK – 15.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 15

2. + Edwarda Czerwonkę – int. od Heleny Hejnosz z rodziną

18.00

 

1. Rez. Rojek

2. + Bronisławę, Łucję, Zofię i Jana

SOBOTA – 16.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 16

2. + Jana Dendura – int. od rodziny z Rozborza

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Klary w 2 rocz. ur.

2. + Katarzynę i Władysława

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020 r.
  8.00+ Teresę w 12 rocz. św. i + Wincentego
11.00+ Zofię
17.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 17

2. + Wacława, Jacka w rocz. śm. + Jana

PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 18

2. + Henryka Głąb – int. od córki Barbary z mężem

18.00

 

1. + Adama Gujdę – int. od rodziny Pacholarzów

2. + Teresę Czerwonka – int. od dzieci i wnuków

WTOREK – 19.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Władysławę Pieniążek – int. od rodziny Zmorów z Nowosielec

2. + Edwarda Wlazło – int. od brata Zbigniewa z rodziną

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Pawła w 9 rocz. ur.

2. + Marię Stanowską – gr. 19

ŚRODA – 20.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 20

2. + Zofię Czerwonka – int. od rodziny Majchrów z Przeworska

18.00

 

1. + Stanisława Stępak – w 1 rocz. śm. – int. od kolegów z pracy synów

2. + Dariusza Osmyk – int. od braci i + Stefanię

CZWARTEK – 21.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 21

2. + Stanisława Piątek – int. od wnuczki Katarzyny z mężem

18.00

 

1. + Krystynę Czerwonka – int. od chrześniaka Andrzeja, Michała i Kasi

2. + Edwarda Czerwonkę – int. od rodziny Lechów

PIĄTEK – 22.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 22

2. + Marię Terlecką – int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Anny

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Michała w 18 rocz. ur.

2. + Stanisława, Zofię i ++ rodziców

SOBOTA – 23.05.2020 r.
  7.00

 

1. + Marię Stanowską – gr. 23

2. + Janinę Dziedzic – int. od sąsiadów Telegów

18.00

 

1. + Edwarda Wlazło – int. od brata Jacka z rodziną

2. + Zofię i Władysława

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24.05.2020 r.
  8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Sióstr z Róży Danuty Gierczak

2. + Ireneusza Trojnara – int. od koleżanek i kolegów

11.00+ Wojciecha, Marię i ich rodziców
17.00+ Marię Stanowską – gr. 24