1.2020 Za śp. Zbigniewa Żelazko – sprawowane we Wrocławiu

with Brak komentarzy
1Od chrześniaczki Moniki z rodziną17.03.2020 –   7.00
2Od chrześniaczki Adrianny z rodziną18.03.2020 –   7.00
3Od kuzynek i kuzyna z rodziny Jamrożych19.03.2020 –   7.00
4Od sąsiadów 320.03.2020 –   7.00
5Od sąsiadów 421.03.2020 –   7.00
6Od rodziny Bereźnickich22.03.2020 –   7.00
7Od sąsiadki Małgorzaty Król z rodziną23.03.2020 –   7.00
8Od rodziny Król24.03.2020 –   7.00
9Od Doroty Lonc z rodziną25.03.2020 –   7.00
10Od Ryszarda Węgrzyna z rodziną26.03.2020 –   7.00
11Od sąsiadów siostry Elżbiety27.03.2020 –   7.00
12Od sąsiadów siostry Elżbiety28.03.2020 –   7.00
13Od sąsiadów siostry Elżbiety29.03.2020 –   7.00
14Od rodziny Świerk30.03.2020 –   7.00
15Od rodziny Pędzińskich31.03.2020 –   7.00
16Od Małgorzaty z rodziną z Mielca1.04.2020 –   7.00
17Od Ewy z rodziną2.04.2020 –   7.00
18Od szwagierki z Mielca3.04.2020 –   7.00
19Od Jacka z rodziną4.04.2020 –   7.00
20Od Wioli z rodziną5.04.2020 –   7.00
21Od Zofii Lisowskiej z mężem i rodziną6.04.2020 –   7.00
22Od Marii Siwiec z dziećmi7.04.2020 –   7.00
23Od Mariusza Hrucyszyn z dziećmi8.04.2020 –   7.00
24Od Wiesława Stecko z Mariuszem9.04.2020 –   7.00
25Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana11.04.2020 –   7.00
26Od koleżanek i kolegów z pracy12.04.2020 –   7.00
27Od koleżanek i kolegów z pracy13.04.2020 –   7.00
28Od koleżanek i kolegów z pracy14.04.2020 –   7.00
29Od koleżanek i kolegów z pracy15.04.2020 –   7.00
30Od Heleny Kurpiel z rodziną16.04.2020 –   7.00