12.2019 Za śp. Helenę Kogut

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej22.02.2020 – 18.00
2Od syna Zbigniewa z rodziną26.02.2020 – 18.00
3Od córki Zofii2.03.2020 – 18.00
4Od wnuka Kamila13.03.2020 –   7.00
5Od wnuka Krystiana z rodziną19.03.2020 – 18.00
6Od sąsiadów23.03.2020 – 18.00
7Od sąsiadów27.03.2020 –   7.00
8Od sąsiadów31.03.2020 –   7.00
9Od syna Jana z rodziną3.04.2020 – 18.00
10Od córki z mężem6.04.2020 – 18.00
11Od sąsiadów córki Anny8.04.2020 –   7.00
12Od rodziny Bereźnickich18.04.2020 –   7.00
13Od sąsiadów córki Anny27.04.2020 –   7.00
14Od wnuka Michała z rodziną30.04.2020 –   7.00
15Od wnuczek i wnucząt1.05.2020 – 18.00
16Od siostry z rodziną7.05.2020 – 18.00
17Od rodziny9.05.2020 – 18.00
18Od koleżanek i kolegów z pracy córki Anny12.05.2020 –   7.00
19Od wnuczek i wnucząt28.05.2020 –   7.00
20Od pracowników firmy Hesgas10.06.2020 –   7.00
21Od Agnieszki i Mariusza Pieniążek15.06.2020 – 18.00
22Od siostry z rodziną11.07.2020 –   7.00
23Od rodziny23.06.2020 – 18.00
24Od kolegów z firmy Hesgas26.10.2020 –   7.00
25Od kolegów z firmy Hesgas27.10.2020 –   7.00
26Od firmy Hesgas28.10.2020 –   7.00
27Od rodziny29.10.2020 –   7.00
28Od rodziny30.10.2020 –   7.00
29Od rodziny31.10.2020 –   7.00
30Od rodziny10.12.2020 – 18.00