16.2019 Msza święta gregoriańska za śp. Henryka Głąb – IX 2021

with Brak komentarzy
1Od koleżanek z ZOL-u1.09.2021 – 18.00
2Od koleżanek z ZOL-u2.09.2021 –   7.00
3Od koleżanek i kolegów z pracy Mensfield córki Anny3.09.2021 –   7.00
4Od koleżanek i kolegów z pracy Mensfield córki Anny4.09.2021 –   7.00
5Od koleżanek i kolegów z pracy Mensfield córki Anny5.09.2021 – 17.00
6Od rodziny Kowalskich6.09.2021 –   7.00
7Od rodziny Kowalskich7.09.2021 – 18.00
8Od kolegów z pracy Eurostyl i Kreostyl8.09.2021 –   7.00
9Od Andrzeja Miazgi9.09.2021 –   7.00
10Od Aliny i Tomasza Bury z rodziną10.09.2021 – 18.00
11Od rodziny Kaszuba11.09.2021 –   7.00
12Od Magdaleny i Jakuba Dopart12.09.2021 – 17.00
13Od koleżanek Ewy ze szpitala w Leżajsku13.09.2021 –   7.00
14Od dyrektorów Szkół Gminy Zarzecze – w 2 rocz. śm.14.09.2021 –   7.00
15Od Stanisława z rodziną15.09.2021 – 18.00
16Od rodziny Drabików16.09.2021 –   7.00
17Od Marii koleżanki córki Anny17.09.2021 –   7.00
18Od kierownictwa koleż. i kolegów córki Urszuli z Przewozów Regionalnych Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie18.09.2021 –   7.00
19Od kierownictwa koleż. i kolegów córki Urszuli z Przewozów Regionalnych Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie19.09.2021 – 17.00
20Od kierownictwa koleż. i kolegów córki Urszuli z Przewozów Regionalnych Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie20.09.2021 –   7.00
21Od Jadwigi i Sławomira Rejmanów21.09.2021 –   7.00
22Od Rodziny Pędzińskich i Lalowiczów22.09.2021 – 18.00
23Od rodziny Rejmanów23.09.2021 –   7.00
24Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan24.09.2021 –   7.00
25Od wójta Gminy Zarzecze i pracow. obsługi szkół i jednostek budżetowych25.09.2021 –   7.00
26Od rodziny Motyków26.09.2021 – 17.00
27Od Zofii i Jana Szwed27.09.2021 –   7.00
28Od kolegów maszynistów PKP28.09.2021 – 18.00
29Od Rady Sołeckiej Dębiny29.09.2021 –   7.00
30Od sąsiadów z Gorzelni30.09.2021 – 18.00