16.2019 Za śp. Henryka Głąb

with Brak komentarzy
1Od żony Weroniki28.02.2020 – 18.00
2Od córki Katarzyny z rodziną4.03.2020 – 18.00
3Od córki Urszuli12.03.2020 – 18.00
4Od uczestników liturgii pogrzebowej20.03.2020 –   7.00
5Od córki Anny z rodziną28.03.2020 –   7.00
6Od córki Ewy z rodziną3.04.2020 –   7.00
7Od syna Macieja i Anny18.04.2020 – 18.00
8Od córki Alicji z rodziną13.05.2020 – 18.00
9Od córki Barbary z mężem18.05.2020 –   7.00
10Od wnuka Macieja z rodziną26.05.2020 –   7.00
11Od wnuczki Katarzyny z mężem3.06.2020 – 18.00
12Od wnuczki Magdaleny17.06.2020 –   7.00
13Od wnuka Krzysztofa i Natalii26.06.2020 –   7.00
14Od przyjaciół córki Anny18.07.2020 –   7.00
15Od sąsiadów z Gorzelni12.08.2020 – 18.00
16Od sąsiadów z Gorzelni28.08.2020 –   7.00
17Od Teresy i Izydora Pieniążków – w 1 rocz. śm.14.09.2020 – 18.00
18Od rodziny Zająców5.11.2020 –   7.00
19Od rodziny Ficków27.11.2020 –   7.00
20Od rodziny Kojdrów9.12.2020 –   7.00
21Od rodziny Niedbałów5.02.2021 – 18.00
22Od rodziny Kiełbów i Żyłów18.02.2021 –   7.00
23Od rodziny Matuszko Andrzej22.02.2021 – 18.00
24Od rodziny Marii i Lucyny Matuszko27.02.2021 –   7.00
25Od rodziny Szczyrba3.03.2021 – 18.00
26Od rodziny Siupików19.03.2021 –   7.00
27Od rodziny Flaków25.05.2021 – 18.00
28Od dyrekcji, grona pedag. pracow. i emer. SP w Żurawiczkach

w 2 rocz. śm.

14.09.2021 –   7.00