18.2019 Za śp. Zofię Dzideczek

with Brak komentarzy
1Od córki Marysi5.03.2020 – 18.00
2Od córki Joanny z rodziną24.03.2020 – 18.00
3Od wnuka Leszka17.04.2020 –   7.00
4Od uczestników Liturgii pogrzebowej25.04.2020 –   7.00
5Od rodziny Ruparów4.05.2020 –   7.00
6Od syna Antoniego z żoną14.05.2020 – 18.00
7Od siostry Heleny Jarosz z rodziną18.06.2020 – 18.00
8Od siostry Janiny z mężem6.07.2020 –   7.00
9Od sąsiadów17.07.2020 –   7.00
10Od sąsiadów4.08.2020 –   7.00
11Od wnuków i prawnuków17.08.2020 – 18.00
12Od chrześniaka Leszka z rodziną9.09.2020 – 18.00
13Od sąsiadów24.09.2020 –   7.00
14Od sąsiadów – w 1 rocz. śm.28.09.2020 – 18.00
15Od Anny i Mirosława Jarosz21.10.2020 –   7.00
16Od Ireny i Wiesława Jarosz z rodziną23.11.2020 –   7.00
17Od rodziny Bereźnickich z rodziną24.11.2020 –   7.00
18Od rodz. Lorenc i Wacnik25.11.2020 –   7.00
19Od rodz. Kormanów26.11.2020 –   7.00
20Od Tadeusza i Janiny Lisowskich27.11.2020 –   7.00
21Od Cioci Zofii, Małgorzaty Gajda, Władysława Gujda – rodzina z domu Dzideczek28.11.2020 –   7.00
22Od Anieli i Stanisława Pieczko1.12.2020 – 18.00
23Od sąsiadek Małgorzaty i Doroty z dziećmi5.12.2020 –   7.00
24Od sąsiadów córki7.12.2020 –   7.00
25Od Sióstr z Róży Zofii Czerwonka17.12.2020 – 18.00
26Od kolegów i Zarządu Klubu Sportowego w Żurawiczkach24.12.2020 –   7.00