2.2020 Msza święta gregoriańska za śp. Tadeusza Pacholarz – III 2022

with Brak komentarzy
1Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi1.03.2022 –
2Od rodziny Obłozów2.03.2022 –
3Od rodziny Głowiaków3.03.2022 –
4Od rodziny Powroźników4.03.2022 –
5Od rodziny Jakielaszek i Kędziora5.03.2022 –
6Od rodziny Szklarzów6.03.2022 –
7Od kolegów i koleżanek z Maćkówki7.03.2022 –
8Od rodziny Kubusiaków, Andrzeja, Krzysztofa i Piotra8.03.2022 –
9Od Małgorzaty i Adama Jamrożych z rodziną9.03.2022 –
10Od wójta Gminy Zarzecze10.03.2022 –
11Od Daniela Kubusiaka z rodziną11.03.2022 –
12Od Rafała Anklewicza z rodziną12.03.2022 –
13Od OSP w Maćkówce 113.03.2022 –
14Od rodziny z Gaci14.03.2022 –
15Od Tadeusza Kałamarza z rodziną15.03.2022 –
16Od Stanisława i Anny Bieniasz z rodziną16.03.2022 –
17Od kolegi Wiesława Głąb z rodziną17.03.2022 –
18Od kuzynki Agnieszki z rodziną18.03.2022 –
19Od kolegi Karola Mazurek19.03.2022 –
20Od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku20.03.2022 –
21Od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku21.03.2022 –
22Od kolegów – konserwatorów Spółdzielni Mieszkaniowej22.03.2022 –
23Od koleżanki Krystyny Obłoza i Zofii Śliwa23.03.2022 –
24Od rodziny Wąsaczów24.03.2022 –
25Od Staszka Sobali z rodziną25.03.2022 –
26Od Antoniego z rodziną26.03.2022 –
27Od rodziny Domków z Łapajówki27.03.2022 –
28Od rodziny Śliwów28.03.2022 –
29Od Barbary i Waldemara Kołtun29.03.2022 –
30Od mieszk. 2 klatki bloku przy ul. Tysiąclecia 7 w Przeworsku30.03.2022 –