21.2019 Za śp. Urszulę Kmiecik

with Brak komentarzy
1Od siostry z rodziną16.03.2020 – 18.00
2Od brata Wiesława z rodziną1.04.2020 – 18.00
3Od brata Grzegorza z rodziną5.05.2020 – 18.00
4Od uczestników Liturgii pogrzebowej5.06.2020 –   7.00
5Od teściowej, bratowej Alicji z rodziną25.06.2020 –   7.00
6Od rodziny Lasków3.07.2020 –   7.00
7Od chrześnicy Agnieszki Boratyn z rodziną15.07.2020 –   7.00
8Od sąsiadów20.07.2020 – 18.00
9Od rodziny Słyszów27.07.2020 –   7.00
10Od sióstr z Róży Marii Telega13.08.2020 –   7.00
11Od rodziny Winiarz21.08.2020 –   7.00
12Od rodziny Rabłów z Zalesia4.09.2020 – 18.00
13Od Pary z Domowego Kościoła8.09.2020 –   7.00
14Od Kręgu bł. ks. Jerzego Popiełuszki2.10.2020 –   7.00
15Od sióstr z Róży Marii Telega – w 1 rocz. śm.11.10.2020 – 17.00
16Od sąsiadów20.10.2020 – 18.00
17Od dzieci, rodziców i przyjaciół ze scholii z Przeworska23.10.2020 –   7.00
18Od sióstr z Róży Marii Telega31.10.2020 – 18.00
19Od rodziny Lepa4.11.2020 – 18.00
20Od rodziny Pieniążek, Mazur, Wronski i Kuń12.11.2020 –   7.00
21Od Przedszkola Sióstr Miłosierdzia16.11.2020 –   7.00
22Od sióstr z Róży Marii Telega17.11.2020 –   7.00
23Od dzieci, rodziców i przyjaciół ze scholii z Przeworska19.11.2020 –   7.00
24Od rodziny Krzanów z Przeworska21.11.2020 –   7.00
25Od Moniki Sochalskiej i Jolanty Kaczmarzyk–Wywrot z rodzinami28.11.2020 –   7.00
26Od dzieci, rodziców i przyjaciół ze scholii z Przeworska30.11.2020 –   7.00
27Od dyrekcji Grona Pedag. z SP w Sieniawie2.12.2020 –   7.00
28Od rodziny Kmiecików z Mirocina3.12.2020 –   7.00
29Od dzieci, rodziców i przyjaciół ze scholii z Przeworska4.12.2020 –   7.00
30Od rodziny Gujdów z Zalesia11.12.2020 – 18.00
31Od Kręgu Domowego Kościoła z Grzęski12.12.2020 –   7.00
32Od Kręgu Jana Pawła II z Gorliczyny14.12.2020 –   7.00
33Od koleżanek i kolegów Roberta ze studiów17.12.2020 –   7.00
34Od sąsiadów22.12.2020 – 18.00
35Od koleżanek i kolegów Roberta ze studiów23.12.2020 –   7.00
36Od dyrektora i pracowników Zespołu Szk. Jana Pawła II w Zarzeczu27.12.2020 – 17.00
37Od dyrektora i pracowników Zespołu Szk. Jana Pawła II w Zarzeczu28.12.2020 –   7.00
38Od pracowników firmy AXTONE29.12.2020 –   7.00
39Od pracowników firmy AXTONE30.12.2020 –   7.00