23.2018 Msza święta gregoriańska za śp. Zofię Kędziora – VI 2020

with Brak komentarzy
1Od rodziny Chmieli1.06.2020 –   8.00
2Od swatów z Gaci2.06.2020 –   7.00
3Od swatów z Gaci3.06.2020 –   7.00
4Od rodziny Stępaków z Maćkówki4.06.2020 – 18.00
5Od sąsiadów5.06.2020 –   7.00
6Od sąsiadów6.06.2020 –   7.00
7Od sąsiadów7.06.2020 – 17.00
8Od sąsiadów8.06.2020 –   7.00
9Od rodziny Pieczków i Leszczyńskich9.06.2020 –   7.00
10Od rodziny Gujdów i Supersonów10.06.2020 – 18.00
11Od rodziny Musz z Albinowej11.06.2020 –   8.00
12Od Wójta Gminy Zarzecze12.06.2020 –   7.00
13Od Przewodniczącego i Rady Gminy Zarzecze13.06.2020 –   7.00
14Od kolegów z pracy14.06.2020 – 17.00
15Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan15.06.2020 –   7.00
16Od Sióstr z Róży Marii Basista16.06.2020 –   7.00
17Od Koła Gospodyń z Maćkówki17.06.2020 –   7.00
18Od Sióstr z Róży Marii Basista18.06.2020 – 18.00
19Od Ireny i Mieczysława19.06.2020 – 18.00
20Od rodziny Ubermanów20.06.2020 –   7.00
21Od chrzestnej21.06.2020 – 17.00
22Od rodzin: Kotkowskich i Kościów z Rokietnicy22.06.2020 –   7.00
23Od rodziny Jana, Wacława i Ryszarda Stępak23.06.2020 –   7.00
24Od kolegów i koleżanek córki Krystyny z magazynu i księgowości i zaopatrzenia24.06.2020 – 18.00
25Od kolegów i koleżanek córki Krystyny z magazynu i księgowości i zaopatrzenia25.06.2020 –   7.00
26Od sołtysa i Rady Sołeckiej z Maćkówki26.06.2020 –   7.00
27Od sołtysa i Rady Sołeckiej z Maćkówki27.06.2020 –   7.00
28Od koleżanek i kolegów córki Krystyny z działu Higieny28.06.2020 – 17.00
29Od firmy Jędruś29.06.2020 –   7.00
30Od rodziny Trelków30.06.2020 – 18.00