23.2019 Za śp. Andrzeja Anklewicza

with Brak komentarzy
1Od żony18.03.2020 – 18.00
2Od córki Magdaleny z rodziną19.04.2020 – 11.00
3Od syna Marcina z rodziną26.04.2020 – 11.00
4Od syna Rafała z rodziną8.05.2020 – 18.00
5Od syna Pawła i Olgi31.05.2020 – 11.00
6Od uczestników Liturgii pogrzebowej12.06.2020 –   7.00
7Od sąsiadów syna Marcina13.07.2020 –   7.00
8Od syna Marka z rodziną28.07.2020 – 18.00
9Od brata Adama z żoną18.08.2020 –   7.00
10Od sąsiadów i znajomych syna Rafała31.08.2020 –   7.00
11Od Agnieszki i Mariusza Pieniążek7.09.2020 – 18.00
12Od sąsiadów 114.09.2020 – 18.00
13Od Zenona Trelki z rodziną21.09.2020 – 18.00
14Od rodziny Trelków30.09.2020 –   7.00
15Od sąsiadów syna Marcina5.10.2020 –   7.00
16Od sąsiadów i znajomych syna Rafała16.10.2020 –   7.00
17Od pracowników Grzegorza24.10.2020 –   7.00
18Od szwagra Bronisława3.11.2020 –   7.00
19Od rodziny Kamińskich7.11.2020 –   7.00
20Od bratanicy Ani z córkami11.11.2020 –   7.00
21Od chrześniaka Dariusza z rodziną18.11.2020 –   7.00
22Od rodziny Bereźnickich26.11.2020 –   7.00
23Od sąsiadów 230.11.2020 – 18.00
24Od rodziny Kubusiaków8.12.2020 –   7.00
25Od Anny i Tomasza Flak z rodziną11.12.2020 –   7.00
26Od Krystyny Krzanowskiej15.12.2020 – 18.00
27Od sąsiadów 324.12.2020 –   7.00