24.2018 Za śp. + Helenę Obłoza

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej28.01.2019 – 18.00
2Od Druhów OSP z Maćkówki18.02.2019 –   7.00
3Od córki z rodziną4.03.2019 – 18.00
4Od syna z rodziną16.04.2019 – 18.00
5Od sąsiadów z Podlasu10.05.2019 – 18.00
6Od sąsiadów3.09.2019 –   7.00
7Od Małgorzaty i Grzegorza Mazur19.09.2019 –   7.00
8Od wnuczki z mężem – w 1 rocz. śm.1.10.2019 – 18.00
9Od wnuka Jakuba z rodziną17.10.2019 –   7.00
10Od wnuka Marcina z rodziną29.10.2019 –   7.00
11Od Sióstr z Róży Teresy Karkut13.11.2019 –   7.00
12Od Anny i Adama Szczepańskich20.11.2019 –   7.00
13Od rodziny Smoków30.11.2019 –   7.00
14Od sąsiadów z Podlasu10.12.2019 – 18.00
15Od chrześniaczki Lucyny z rodziną17.12.2019 –   7.00
16Od rodziny Ostrzywilków z Mirocina24.12.2019 –   7.00
17Od rodziny Maślanków10.01.2020 –   7.00
18Od rodziny Szularów z Przeworska3.02.2020 –   7.00
19Od rodziny Greniów14.04.2020 –   7.00
20Od sąsiadów17.06.2020 – 18.00
21Od rodziny Marków7.08.2020 –   7.00
22Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan3.09.2020 –   7.00
23Od rodziny Kuklów – w 2 rocz. śm.1.10.2020 – 18.00