24.2019 Za śp. Teresę Czerwonka – w Poznaniu u oo. Pijarów

with Brak komentarzy
24Od rodziny Obłozów i Śliwów1.04.2020 – 7.00
25Od Anny i Dariusza Kasprzyk2.04.2020 – 7.00
26Od rodziny Czarnych3.04.2020 – 7.00
27Od rodziny Wiśniowskich4.04.2020 – 7.00
28Od rodziny Janusz4.04.2020 – 7.00
29Od pracowników Spółdzielni Pracy w Studzianie6.04.2020 – 7.00
30Od pracowników Spółdzielni Pracy w Studzianie7.04.2020 – 7.00
31Od pracowników Spółdzielni Pracy w Studzianie8.04.2020 – 7.00
32Od Katarzyny i Łukasza Gołębiowskich9.04.2020 – 7.00
33Od rodziny Jamrożych i Kisieli11.04.2020 – 7.00
34Od rodziny Buczkowskich i Kocur11.04.2020 – 7.00
35Od pracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie14.04.2020 – 7.00
36Od pracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie15.04.2020 – 7.00
37Od pracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie16.04.2020 – 7.00
38Od Marzeny Pęcak z rodziną17.04.2020 – 7.00
39Od rodziny Sobala z rodziną18.04.2020 – 7.00
40Od chrześniaka, rodziny Czerwonków i Lejów18.04.2020 – 7.00
41Od nauczycieli emerytów z Zespołu Szk. w Zarzeczu20.04.2020 – 7.00
42Od rodziny Kowali i Słomów21.04.2020 – 7.00
43Od nauczycieli i pracowników z Zespołu Szk. w Zarzeczu22.04.2020 – 7.00
44Od pracowników firmy EMP Termo23.04.2020 – 7.00
45Od koleżanek i kolegów z pracy syna Marka z AMW Sinevia24.04.2020 – 7.00
46Od rodziny z Pruchnika25.04.2020 – 7.00
47Od sąsiadów Kiełbowiczów25.04.2020 – 7.00
48Od Tadeusza27.04.2020 – 7.00
49Od rodziny Markowskich ze Studzianu28.04.2020 – 7.00
50Od sąsiadów syna Marka ze Studzianu29.04.2020 – 7.00
51Od rodziny Przeszłowskich1.05.2020 – 7.00
52Od koleżanek i kolegów córki Doroty ze Szk. Filialnej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Rożniatowie2.05.2020 – 7.00
53Od rodziny Czerwonków z Przeworska i Mackówki2.05.2020 – 7.00