24.2019 Za śp. Teresę Czerwonka

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej7.04.2020 – 18.00
2Od dzieci i wnuków 11.05.2020 – 18.00
3Od dzieci i wnuków 29.05.2020 – 18.00
4Od dzieci i wnuków 318.05.2020 – 18.00
5Od dzieci i wnuków 431.05.2020 – 17.00
6Od dzieci i wnuków 522.06.2020 – 18.00
7Od dzieci i wnuków 68.07.2020 –   7.00
8Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi21.07.2020 –   7.00
9Od sąsiadów córki Doroty11.08.2020 – 18.00
10Od kuzynki Teresy Bieniasz z rodziną22.08.2020 –   7.00
11Od Zofii i Heleny1.09.2020 –   7.00
12Od chrześnicy Anety z rodziną15.09.2020 –   7.00
13Od chrześniaka Bogdana z żoną23.09.2020 – 18.00
14Od sióstr z Róży Teresy Karkut26.09.2020 – 18.00
15Od rodziny Pieniążek1.10.2020 –   7.00
16Od rodziny Głąb i Żołyniak19.10.2020 –   7.00
17Od rodziny Janusz20.10.2020 –   7.00
18Od rodziny Rygli i Obłozów26.10.2020 – 18.00
19Od bratowej – w 1 rocz. śm.5.11.2020 – 18.00
20Od rodziny Wasyliszyn10.11.2020 –   7.00
21Od rodziny Sobala z rodziną1.12.2020 –   7.00
22Od Głąbiów z rodziną5.12.2020 –   7.00
23Od szwagra Guzdka z rodziną Czerwonków7.12.2020 – 18.00
24Od rodziców i uczniów kl VI A wychowanków córki z Zespołu Szk. w Zarzeczu                                  – w 2 rocz. śm.6.11.2021 – 18.00