27.2019 Za śp. Teresę Jamroży

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej26.05.2020 – 18.00
2Od córki Małgorzaty z mężem24.06.2020 – 18.00
3Od syna Adama z rodziną17.07.2020 – 18.00
4Od wnuczki Bożeny z mężem i rodziną24.07.2020 –   7.00
5Od wnuka Roberta z żoną29.07.2020 –   7.00
6Od syna Ryszarda z rodziną25.08.2020 – 18.00
7Od syna Feliksa i wnuków8.09.2020 – 18.00
8Od syna Mieczysława z rodziną17.09.2020 – 18.00
9Od dzieci syna Adama23.09.2020 –   7.00
10Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana12.10.2020 –   7.00
11Od sąsiadów19.10.2020 – 18.00
12Od sąsiadów6.11.2020 –   7.00
13Od rodziny Wojtasów13.11.2020 –   7.00
14Od dzieci syna Ryszarda – w 1 rocz. śm.21.11.2020 – 18.00
15Od rodziny Hadło7.12.2020 –   7.00
16Od wnuka Przemka z rodziną19.12.2020 – 18.00
17Od wnuczki Aldony z rodziną4.02.2021 – 18.00
18Od Damiana z rodziną11.02.2021 –   7.00
19Od rodziny Obłozów Jamrożych i Kubusiaków19.02.2021 – 18.00
20Od Zofii Maziarz z rodziną24.02.2021 –   7.00
21Od swatowej z Siedleczki16.03.2021 –   7.00
22Od Józefa z rodziną * Za Teresę i Tadeusza1.07.2021 –   7.00
23Od firmy „Cuda wianki”19.08.2021 –   7.00
24Od rodz. Szularów z rodziną – w 2 rocz. śm.20.11.2021 –   7.00