28.2019 Za śp. Helenę Pieniążek

with Brak komentarzy
1Od córki Małgorzaty z rodziną17.01.2020 – 18.00
2Od brata Wiesława20.01.2020 – 18.00
3Od siostry Zofii z rodziną20.01.2020 – 18.00
4Od uczestników Liturgii pogrzebowej21.01.2020 –   7.00
5Od brata Edwarda z rodziną22.01.2020 –   7.00
6Od siostry Janiny z rodziną24.01.2020 – 18.00
7Od brata Stanisława z rodziną25.01.2020 –   7.00
8Od syna Marka i Ireny                                                o. Dariusz3.02.2020 –   7.00
9Od brata Wiesława                                                     o. Dariusz4.05.2020 –   7.00
10Od siostry Zofii z rodziną                                          o. Dariusz5.02.2020 –   7.00
11Od siostrzeńca Artura                                                o. Dariusz9.02.2020 – 17.00
12Od siostrzenicy Magdaleny i Damiana                      o. Dariusz10.02.2020 –   7.00
13Od brata Stanisława z rodziną22.02.2020 –   7.00
14Od cioci Teresy i rodziny Piestraków                              18.0028.02.2020 – 18.00
15Od siostry Marii i Henryka1.03.2020 –   8.00
16Od chrześniaka Pawła4.03.2020 –   7.00
17Od siostrzenicy Aldony i Maćka5.03.2020 –   7.00
18Od siostrzenicy Agnieszki14.03.2020 –   7.00
19Od siostrzenicy Klaudii15.03.2020 –   8.00
20Od Anny i Piotra Bieniasz z Jarosławia16.03.2020 –   7.00
21Od szwagra Jana z żoną Haliną – w 1 rocz. śm.4.12.2020 – 18.00