29.2018 Za śp. + Eugeniusza Jarosz

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej26.02.2019 – 18.00
2Od syna Adama z żoną4.04.2019 – 18.00
3Od wnuczki Renaty z rodziną25.04.2019 – 18.00
4Od brata Henryka z rodziną8.05.2019 – 18.00
5Od wnuczki Katarzyny z rodziną3.06.2019 – 18.00
6Od wnuczki Karoliny z mężem26.08.2019 –   7.00
7Od brata Romana z rodziną18.09.2019 – 18.00
8Od córki Edyty z rodziną23.09.2019 – 18.00
9Od córki Heleny z rodziną25.10.2019 – 18.00
10Od Zarządu OSP i druhów – w 1 rocz. śm.25.11.2019 – 18.00
11Od córki Ali z mężem6.12.2019 –   7.00
12Od wnuczki Moniki i wnuka Sylwestra z rodzinami3.01.2020 –   7.00
13Od chrześnicy Teresy z rodziną27.01.2020 –   7.00
14Od sołtysa i rady sołeckiej z Żurawiczek8.02.2020 –   7.00
15Od rodziny Kozików25.04.2020 –   7.00
16Od Małgorzaty i Józefa Bieniasz z rodziną25.05.2020 – 18.00
17Od rodziny Parysów i Kudrybów30.05.2020 –   7.00
18Od Lidii i Pawła Mazur9.06.2020 –   7.00
19Od Olgi i Mariusza Jarosz z rodziną23.06.2020 –   7.00
20Od Ewy i Ryszarda Świętoniowskich z rodziną10.07.2020 –   7.00
21Od Marty i Ryszarda Jarosz z rodziną3.08.2020 – 18.00
22Od rodziny Aksamitów przyjaciół córki25.08.2020 –   7.00
23Od Marty Krupy z rodziną1.09.2020 –   7.00
24Od Albiny Jarosz18.09.2020 –   7.00
25Od Wiesława Jarosz z rodziną22.09.2020 – 18.00
26Od Janiny i Andrzeja Maślanka z rodziną25.09.2020 –   7.00
27Od Jana Dachowskiego5.10.2020 –   7.00
28Od rodziny K…….. i Gujdów12.10.2020 – 18.00
29Od rodziny Liptak i Uberman19.10.2020 –   7.00
30Od Haliny i Mariana Golbów24.10.2020 –   7.00
31Od rodziny Marcińczak30.10.2020 –   7.00
32Od Celiny i Mirosława Maciołków4.11.2020 –   7.00
33Od Oli, Ani i Agnieszki z rodzinami13.11.2020 –   7.00
34Od Anny z rodziną18.11.2020 –   7.00
35Od rodziny Marków z Jasła – w 2 rocz. śm.25.11.2020 – 18.00
36Od Anny i Tomasza Jurkiewiczów11.12.2020 –   7.00
37Od Marty i Marka Ryznarów23.12.2020 –   7.00