3.2020 Za śp. Józefa Przeszłowskiego – sprawowane u oo. Pijarów w Poznaniu

with Brak komentarzy
1Od rodziny Pelców16.03.2020 – 7.00
2Od rodziny Pieniążków17.03.2020 – 7.00
3Od rodziny Przyszłowskich18.03.2020 – 7.00
4Od Ludwika i Krystyny Fąfara19.03.2020 – 7.00
5Od rodziny Zygmuntów20.03.2020 – 7.00
6Od sąsiadów21.03.2020 – 7.00
7Od koleżanek i kolegów z PKP Cargo w Żurawicy22.03.2020 – 7.00
8Od koleżanek i kolegów z PKP Cargo w Żurawicy23.03.2020 – 7.00
9Od rodziny Ficów i Juchów24.03.2020 – 7.00
10Od koleżanek i kolegów emerytów z PKP Cargo25.03.2020 – 7.00