3.2020 Za śp. Józefa Przeszłowskiego

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej3.09.2020 – 18.00
2Od żony11.09.2020 – 18.00
3Od sąsiadów1.09.2020 – 18.00
4Od sąsiadów3.10.2020 – 18.00
5Od kuzyna Józefa z rodziną3.11.2020 – 18.00
6Od kuzynki Marii z rodziną12.11.2020 –   7.00
7Od kuzynki Teresy z rodziną14.11.2020 –   7.00
8Od kuzynki Anny z rodziną16.11.2020 –   7.00
9Od kuzynki Jasi z rodziną14.12.2020 – 18.00
10Od kuzynki Jagody Heleny i Jerzego31.12.2020 –   7.00
11Od kuzyna Tadeusza Fica z rodziną9.02.2021 – 18.00
12Od sąsiadów – w 1 rocz. śm.1.03.2021 – 18.00