4.2019 Za śp. Józefa Bieniasz

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej19.09.2019 – 18.00
2Od kolegi Deca z żoną9.10.2019 – 18.00
3Od rodziny Bereźnickich22.10.2019 – 18.00
4Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan4.11.2019 –   7.00
5Od ciotki z rodziny Jurkiewiczów26.11.2019 –   7.00
6Od Józefa Bieniasz z Mirocina z rodziną16.12.2019 –   7.00
7Od rodziny Mazurów i Piętków                               ZALESIE22.12.2019 –   9.30
8Od rodziny Malinowskich24.12.2019 –   7.00
9Od dzieci brata                                                         ZALESIE26.12.2019 –   9.30
10Od rodziny Świętoniowskich2.01.2020 –   7.00
11Od rodziny Brodów i Ostrzywilków11.01.2020 –   7.00
12Od sąsiadów z podlasu29.01.2020 – 18.00
13Od rodziny Nowaków4.02.2020 – 18.00
14Od kolegów hodowców kanarków6.02.2020 – 18.00
15Od Sebastiana z rodziną – w 1 rocz. śm.25.04.2020 – 18.00