4.2020 Za śp. Zofię Malinowską – sprawowane w Zamościu przez ks. Marcela

with Brak komentarzy
1Od Heleny Malinowskiej z rodziną
2Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
3Od Lucyny Przywara z rodziną
4Od Ewy Łapa z rodziną
5Od rodziny Drabik
6Od rodziny Buczek
7Od rodziny Hejnosz i Mikuła