4.2020 Za śp. Zofię Malinowską – sprawowane w Zamościu przez ks. Marcela

with Brak komentarzy
1Od Heleny Malinowskiej z rodziną 18.06.2020 –   7.00
2Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana 19.06.2020 –   7.00
3Od Lucyny Przywara z rodziną 22.06.2020 –   7.00
4Od Ewy Łapa z rodziną 25.06.2020 –   7.00
5Od rodziny Drabik 26.06.2020 –   7.00
6Od rodziny Buczek 29.06.2020 – 18.00
7Od rodziny Hejnosz i Mikuła 30.06.2020 –   7.00