5.2019 Za śp. Zofię Czerwonka

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej14.10.2019 – 18.00
2Od sąsiadów1.10.2019 – 18.00
3Od córki Haliny z mężem16.10.2019 – 18.00
4Od wnuka Artura z rodziną18.10.2019 – 18.00
5Od koleżanek z KGW w Żurawiczkach7.11.2019 –   7.00
6Od wnuczki Iwony z rodziną7.12.2019 – 18.00
7Od rodziny Bereźnickich12.12.2019 – 18.00
8Od sąsiadów13.12.2019 – 18.00
9Od Andrzeja z rodziną18.12.2019 – 18.00
10Od Marka Lalowicza z rodziną23.12.2019 – 18.00
11Od Marii z rodziną8.01.2020 – 18.00
12Od rodziny Filów i Powroźników27.01.2020 – 18.00
13Od Róży31.01.2020 – 18.00
14Od rodziny Wlazełków5.02.2020 – 18.00
15Za ++ rodziców Halinki – od koleżanek11.02.2020 – 18.00
16Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan20.02.2020 –   7.00
17Od rodziny Michalików z Zarzecza4.04.2020 –   7.00
18Od szwagierki z Grzęski7.04.2020 –   7.00
19+ Edwarda – od koleżanek córki Haliny z Oddz. Chirurgii15.04.2020 –   7.00
20Od Artura Lalowicz z rodziną23.04.2020 – 18.00
21Od Róży – w 1 rocz. śm.27.04.2020 – 18.00
22Od rodziny Rubacha29.04.2020 –   7.00
23Od szwagierki z Grzęski9.05.2020 –   7.00
24Od rodziny Majchrów z Przeworska20.05.2020 –   7.00
25Od kuzynki z rodziną z Jarosławia15.06.2020 –   7.00