5.2020 Za śp. Józefa Wiciak – sprawowane we Wrocławiu przez ks. Ireneusza

with Brak komentarzy
1Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana 09.07.2020 – 7.00
2Od grupy teatralnej Parafii Zarzecze 10.07.2020 – 7.00
3Od rodziny Pelców 11.07.2020 – 7.00
4Od rodziny Pelców 13.07.2020 – 7.00
5Od Joanny i Andrzeja Rowińskich z Głuchowa 14.07.2020 – 7.00
6Od rodziny Śliwów z Dębowa 15.07.2020 – 7.00
7Od sąsiadów córki Anny z Dębowa 17.07.2020 – 7.00
8Od sąsiadów córki Anny z Dębowa 18.07.2020 – 7.00
9Od Małgorzaty Bester z rodziną 20.07.2020 – 7.00
10Od Bogusławy Uchman z rodziną 21.07.2020 – 7.00
11Od Ani Uchman z rodziną 22.07.2020 – 7.00
12Od Zofii Uchman z rodziną 23.07.2020 – 7.00
13Od rodziny Wąsaczów 24.07.2020 – 7.00
14Od Danusi Kuźniar z rodziną z Wrocławia 25.07.2020 – 7.00
15Od Basi i Wojtka Lonców z Pełnatycz z rodzina 27.07.2020 – 7.00