5.2020 Za śp. Józefa Wiciak – sprawowane we Wrocławiu

with Brak komentarzy
1Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
2Od grupy teatralnej Parafii Zarzecze
3Od rodziny Pelców
4Od rodziny Pelców
5Od Joanny i Andrzeja Rowińskich z Głuchowa
6Od rodziny Śliwów z Dębowa
7Od sąsiadów córki Anny z Dębowa
8Od sąsiadów córki Anny z Dębowa
9Od Małgorzaty Bester z rodziną
10Od Bogusławy Uchman z rodziną
11Od Ani Uchman z rodziną
12Od Zofii Uchman z rodziną
13Od rodziny Wąsaczów
14Od Danusi Kuźniar z rodziną z Wrocławia
15Od Basi i Wojtka Lonców z Pełnatycz z rodzina