6.2019 Za śp. Stanisława Stępak

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej25.05.2019 – 18.00
2Od synów: Grzegorza, Witolda i Krzysztofa23.06.2019 –   8.00
3Od żony i syna Krzysztofa29.08.2019 – 18.00
4Od syna Witolda z żoną12.09.2019 – 18.00
5Od syna Grzegorza z rodziną24.09.2019 – 18.00
6Od Józefy Michalik i syna Roberta30.09.2019 – 18.00
7Od brata Ryszarda z rodziną5.10.2019 – 18.00
8Od brata Wacława z rodziną17.10.2019 – 18.00
9Od sąsiadów26.10.2019 – 18.00
10Od brata Ryszarda z rodziną6.11.2019 –   7.00
11Od sąsiadów9.11.2019 –   7.00
12Od sąsiadów13.11.2019 –   7.00
13Od rodziny Jakielaszków21.11.2019 –   7.00
14Od rodziny Kędziora i Lasek25.11.2019 –   7.00
15Od sąsiadów30.11.2019 – 18.00
16Od brata Janka z rodziną5.12.2019 – 18.00
17Od rodziny Trojnarów10.12.2019 –   7.00
18Od rodziny Lasków20.12.2019 – 18.00
19Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan4.01.2020 –   7.00
20Od rodziny Wąsaczów9.01.2020 –   7.00
21Od rodziny Jurkiewiczów z ul. Wojska Polskiego29.01.2020 –   7.00
22Od rodziny Obłozów7.02.2020 –   7.00
23Od rodziny Depciuchów z Malenisk13.02.2020 –   7.00
24Od rodziny Śliwów21.02.2020 –   7.00
25Od rodziny Bieniaszów24.02.2020 – 18.00
26Od kolegów z pracy synów16.04.2020 –   7.00
27Od Zarządu Ludowego Klubu Sportowego w Żurawiczkach28.04.2020 –   7.00
28Od działaczy, sympatyków i zawodników LKS Żurawiczki7.05.2020 –   7.00
29Od kolegów z pracy synów – w 1 rocz. śm.20.05.2020 – 18.00