6.2020 Za śp. Andrzeja Tytuła – sprawowana w Zamościu przez ks. Marcela

with Brak komentarzy
1Od pracow. Podkarpackiego Urz. Skarbowego w Rzeszowie
2Od dyr. Nauczycieli i pracowników SP w Żurawiczkach
3Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 1
4Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 2
5Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 3
6Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 4
7Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 5
8Od Grupy Zawierzonych Maryi
9Od Barbary i Jana Tytuła
10Od Barbary i Jana Tytuła
11Od Zofii i Jerzego Chyczewskich
12Od koleżanek z krajalni Zakładu HiP brata Antoniego
13Od rodziny Kosów z Kańczugi
14Od Leokadii Kucza