6.2020 Za śp. Andrzeja Tytułę – sprawowana w Zamościu przez ks. Marcela

with Brak komentarzy
1Od pracow. Podkarpackiego Urz. Skarbowego w Rzeszowie 01.07.2020 – 7.00
2Od dyr. Nauczycieli i pracowników SP w Żurawiczkach 02.07.2020 – 7.00
3Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 1 03.07.2020 – 7.00
4Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 2 04.07.2020 – 7.00
5Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 3 06.07.2020 – 7.00
6Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 4 07.07.2020 – 7.00
7Od firmy Hermen Organika Nowa Sarzyna 5 08.07.2020 – 7.00
8Od Grupy Zawierzonych Maryi 09.07.2020 – 7.00
9Od Barbary i Jana Tytuła 10.07.2020 – 7.00
10Od Barbary i Jana Tytuła 13.07.2020 – 7.00
11Od Zofii i Jerzego Chyczewskich 14.07.2020 – 7.00
12Od koleżanek z krajalni Zakładu HiP brata Antoniego 15.07.2020 – 7.00
13Od rodziny Kosów z Kańczugi 16.07.2020 – 7.00
14Od Leokadii Kucza 17.07.2020 – 7.00