7.2020 Za śp. Józefa Malinowskiego – sprawowane u OO. Pijarów w Poznaniu

with Brak komentarzy
1Od rodziny Rabłów 15.06.2020 – 7.00
2Od rodziny Wywrotów 16.06.2020 – 7.00
3Od Róży 17.06.2020 – 7.00
4Od rodziny Stachoń 18.06.2020 – 7.00
5Od kolegów syna Wacława z pracy 19.06.2020 – 7.00
6Od kolegów syna Wacława z pracy 20.06.2020 – 7.00
7Od rodziny Jaroszów 20.06.2020 – 7.00
8Od rodziny Wieczorków 22.06.2020 – 7.00
9Od Gabrysi Benedykt z rodziną 23.06.2020 – 7.00
10Od rodziny Marków 24.06.2020 – 7.00