7.2020 Za śp. Józefa Malinowskiego – sprawowane u OO. Pijarów w Poznaniu

with Brak komentarzy
1Od rodziny Rabłów
2Od rodziny Wywrotów
3Od Róży
4Od rodziny Stachoń
5Od kolegów syna Wacława z pracy
6Od kolegów syna Wacława z pracy
7Od rodziny Jaroszów
8Od rodziny Wieczorków
9Od Gabrysi Benedykt z rodziną
10Od rodziny Marków