9.2019 Za śp. Zofię Chuda

with Brak komentarzy
1Od syna z żoną i dziećmi29.01.2020 – 18.00
2Od córki Doroty z rodziną18.02.2020 – 18.00
3Od córki Marzeny z rodziną28.02.2020 –   7.00
4Od syna Andrzeja z żoną – w 1 rocz. śm.1.07.2020 –   7.00
5Od męża10.10.2020 –   7.00