22.2018 Za śp. + Władysławę Pieniążek

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej15.01.2019 – 18.00
2Od syna Jana z żoną4.03.2019 – 18.00
3Od wnuka Rafała z żoną i prawnukiem2.05.2019 –   7.00
4Od wnuka Krzysztofa z żoną i prawnuczką12.06.2019 –   7.00
5Od syna Zbigniewa z żoną i wnukiem20.07.2019 –   7.00
6Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana5.08.2019 –   7.00
7Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana24.08.2019 –   7.00
8Od wnuczki Gosi z rodziną – w 1 rocz. śm.29.08.2019 –   7.00
9Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana31.08.2019 –   7.00
10Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana3.09.2019 – 18.00
11Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana20.09.2019 –   7.00
12Od sąsiadów zmarłej i sąsiadów syna Jana11.10.2019 –   7.00
13Od wnuka Mariusza z rodziną16.10.2019 –   7.00
14Od synowej Heleny30.10.2019 –   7.00
15Od wnuka Marka8.11.2019 –   7.00
16Od siostry Teresy16.11.2019 –   7.00
17Od wnuczki Brygidy z rodziną21.11.2019 –   7.00
18Od wnuka Mirka z rodziną23.11.2019 –   7.00
19Od rodziny Jamroży z Zalesia7.12.2019 –   7.00
20Od sąsiadów28.12.2019 –   7.00
21Od rodziny Piestraków10.02.2020 –   7.00
22Od rodziny Jaroszów z  Nowosielec8.04.2020 –   7.00
23Od rodziny Mazurów z Nowosielec30.04.2020 –   7.00
24Od rodziny Zmorów z Nowosielec19.05.2020 –   7.00
25Od rodziny Ziemniaków z Gać19.06.2020 –   7.00
26Od rodziny Kalamaszów z Kisielowa – w 2 rocz. śm.28.08.2020 – 18.00