8.2020 Za śp. Sebastiana Wyczawskiego – sprawowane w ………..

with Brak komentarzy
1Od Cioci Lucyny
2Od kuzynki Dominiki z mężem
3Od kuzyna Rafała
4Od kuzyna Kamila
5Od Agnieszki i Tomasza Pieczonków z rodziną
6Od koleż. i kol. mamy Danuty z firmy „Cuda Wianki”
7Od koleżanek z pracy siostry Sebastiana
8Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
9Od sąsiadów 2
10Od sąsiadów 3
11Od rodziny Adamarków
12Od rodziny Kulikowskich
13Od rodziny Cząstka
14Od kolegów Dawida i Szczepana
15Od rodziny Cichych
16Od rodziny Koniecznych
17Od Marioli i Emilki
18Od rodziny Lenarów
19Od koleż. i kol. Syna Danuty z pizzerii Magnat
20Od kol. i koleż. ze Szkoły Podstawowej
21Od rodziny Kulikowskich