10.2020 Za śp. Zofię Leszczyńską – sprawowane w …………………….

with Brak komentarzy
1Od kolegów z pracy syna Wiesława
2Od kolegów z pracy syna Wiesława
3Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan
4Od wnuka Janusza z rodziną 2
5Od rodziny Pieczków
6Od Andrzeja Bieniasz z rodziną
7Od Józka z żoną
8Od Łukasza z rodziną
9Od Leszka z rodziną
10Od Teresy Wojtyna
11Od Zofii Marek
12Od sąsiadów i znajomych
13Od sąsiadów i znajomych
14Od rodziny Makar