10.2020 Za śp. Zofię Leszczyńską

with Brak komentarzy
1Od syna Ryszarda z żoną29.08.2020 – 18.00
2Od uczestników liturgii pogrzebowej26.11.2020 – 18.00
3Od sąsiadów i znajomych14.12.2020 –   7.00
4Od syna Wiesława z rodziną8.01.2021 – 18.00
5Od siostry Stefanii z rodziną22.01.2021 – 18.00
6Od córki Haliny z Leszkiem15.02.2021 – 18.00
7Od chrześniaka Roberta z rodziną20.02.2021 –   7.00
8Od syna Jacka9.03.2021 – 18.00
9Od syna Wacława z rodziną29.03.2021 –   7.00
10Od siostry Bronisławy z rodziną14.04.2021 – 18.00
11Od wnuka Janusza z rodziną 126.04.2021 –   7.00
12Od wnuka Grzegorza z rodziną30.04.2021 –   7.00
13Od wnuków z rodzinami8.05.2021 –   7.00
14Od wnuczki Karoliny z rodziną – w 1 rocz. śm.14.05.2021 – 18.00
15Od wnuka Damiana z rodziną15.06.2021 –   7.00