10. Msze święte za śp. Zofię Leszczyńską – sprawowane przez OO. Franciszkanów na Ukrainie

with Brak komentarzy

Msze św. sprawowane w klasztorze OO. Franciszkanów

w Żytomierzu na Ukrainie

1Od kolegów z pracy syna Wiesława20.09.2020 – 7.00
2Od kolegów z pracy syna Wiesława21.09.2020 – 7.00
3Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan22.09.2020 – 7.00
4Od wnuka Janusza z rodziną 223.09.2020 – 7.00
5Od rodziny Pieczków24.09.2020 – 7.00
6Od Andrzeja Bieniasz z rodziną25.09.2020 – 7.00
7Od Józka z żoną26.09.2020 – 7.00
8Od Łukasza z rodziną27.09.2020 – 7.00
9Od Leszka z rodziną28.09.2020 – 7.00
10Od Teresy Wojtyna29.09.2020 – 7.00
11Od Zofii Marek30.09.2020 – 7.00
12Od sąsiadów i znajomych01.10.2020 – 7.00
13Od sąsiadów i znajomych02.10.2020 – 7.00
14Od rodziny Makar03.10.2020 – 7.00