9. Msze święte za śp. Renatę Groch sprawowane w Świętoniowej

with Brak komentarzy
1Od Marii i Wiesława Kubickich 1/2
2Od rodziny Bieniaszów i Dyrkaczów 1/2
3Od pracowników administracji szpitala w Przeworsku 1/3
4Od koleż. i kolegów syna Bartka 3
5Od rodziny Michalików z Urzejowic
6Od Elżbiety i Jacka Otaniel
7Od rodziny Tworków z Dębowa
8Od koleżanki Genowefy Iluk
9Od pracowników administracji szpitala w Przeworsku 2/3
10Od pracowników administracji szpitala w Przeworsku 3/3
11Od koleżanki Bogumiły Hasse
12Od koleż. i kolegów syna Bartka 4
13Od Małgorzaty i Janusza Kornafel z rodziną
14Od Urszuli i Leszka Flak
15Od Anny Kapitowskiej z rodziną
16Od Barbary Wyczawskiej z rodziną
17Od Klaudii i Andrzeja Krupa
18Od Krystyny Pieczek
19Od sąsiadów ze Studziana Brata Mateusza
20Od Barbary Ogryzek