11.2020 Za śp. Ewę Kościńską

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej26.11.2020 – 18.00
2Od męża Tadeusza
3Od syna Grzegorza z rodziną
4Od syna Tomasza z rodziną
5Od syna Sławka z rodziną
6Od siostry Anny z mężem
7Od brata z rodziną
8Od siostry Krystyny z rodziną
9Od siostry Marii ze Zgody
10Od chrześnicy Ewy Kiełb z rodziną

 

1Od Marii i Antoniego Żyła
2Od dyrekcji nauczycieli pracowników SP w Rączynie
3Od koleżanek i kolegów z pracy męża
4Od kolegów z pracy syna Tomka
5Od kolegów z pracy syna Tomka

 

1Od Teresy i Izydora Pieniążków
2Od rodziny Głąb i Pacholarz
3Od rodziny Kotlińskich i Kosiorów
4Od sąsiadów
5Od sąsiadów
6Od sąsiadów
7Od rodziny Bereźnickich
8Od rodziny Sowów
9Od rodziny Sowów
10Od rodziny Głąb
11Od rodziny Głąb
12Od rodziny Głąb
13Od Marii i Antoniego Żyła
14Od dyrekcji, grona pedag. pracow. emerytów SP Żurawiczki
15Od rodziny Poradowskich
16Od rodziny Pelców
17Od rodziny Szczepańskich
18Od rodziny Chrobaków
19Od Mirka Deca z rodziną
20Od chrześnicy Ewy Kiełb z rodziną
21Od Edwarda i Ewy Kocur z rodziną
22Od Jana Dryniak z rodziną
23Od rodziców i uczniów Oddz. Przedszk. ze SP Żurawiczki
24Od rodziny Sobala
25Od Marka i Justyny Dryniak
26Od Justyny z rodziną
27Od Zbigniewa Szczepańskiego z rodziną
28Od rodziny Dziedziców z Urzejowic
29Od rodziny Zawadów z Kańczugi
30Od Dariusza Zawada z rodziną