11.2020 Za śp. Ewę Kościńską

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej21.06.2020 – 17.00
2Od męża Tadeusza
3Od syna Grzegorza z rodziną
4Od syna Tomasza z rodziną
5Od syna Sławka z rodziną
6Od siostry Anny z mężem
7Od brata z rodziną
8Od siostry Krystyny z rodziną
9Od siostry Marii ze Zgody
10Od chrześnicy Ewy Kiełb z rodziną