16.2020 Msza święta gregoriańska za śp. Henryka Stanowskiego – II 2021

with Brak komentarzy
1Od rodziny Stępaków31.01.2021 – 17.00
2Od rodziny Kędziorów01.02.2021 – 18.00
3Od rodziny Pieniążków02.02.2021 – 18.00
4Od Róży Józefa Króla03.02.2021 – 18.00
5Od sąsiadów04.02.2021 – 18.00
6Od sąsiadów córki Małgorzaty05.02.2021 –   7.00
7Od swatów Trojnarów06.02.2021 – 18.00
8Od rodziny Kubusiaków07.02.2021 –   8.00
9Od Agnieszki i Krzysztofa Lepów08.02.2021 – 18.00
10Od Agnieszki i Adama Zabłockich z rodziną09.02.2021 –   7.00
11Od Haliny Stanowskiej10.02.2021 –   7.00
12Od rodziny Gujdów11.02.2021 – 18.00
13Od sąsiadów córki Asi Zofii i Teresy12.02.2021 –   7.00
14Od rodziny Rubachów13.02.2021 –   7.00
15Od Sióstr z Zarzecza14.02.2021 – 17.00
16Od Anny i Henryka Powroźników15.02.2021 –   7.00
17Od Swatów Mazurów16.02.2021 –   7.00
18Od rodziny Pieczek i Twardych17.02.2021 –   7.00
19Od rodziny Kuców18.02.2021 –   7.00
20Od Teresy z rodziną19.02.2021 –   7.00
21Od Marii i Wiesława Kubickich20.02.2021 – 18.00
22Od rodziny Cząstków21.02.2021 – 17.00
23Od Rady sołeckiej wsi Zalesie22.02.2021 –   7.00
24Od Renaty Markowicz z rodziną23.02.2021 –   7.00
25Od Artura i Bartłomieja Zabłockich z rodziną24.02.2021 – 18.00
26Od Małgorzaty i Antoniego Szarek25.02.2021 –   7.00
27Od Andrzeja i Władysławy Filip26.02.2021 –   7.00
28Od koleżanek i kolegów z pracy córki Iwony27.02.2021 –   7.00
29Od kolegów i koleżanek z firmy Alex28.02.2021 – 17.00
30Od Strażaków z Zalesia01.03.2021 – 18.00