18.2020 Msze święte za śp. Zofię Głąb – sprawowane w Krakowie i Kalwarii Z.

with Brak komentarzy

18.2020 Msze święte

za śp. Zofię Głąb – sprawowane przez o. Eugeniusza w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej

1Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana09.12.2020 – 7.00
2Od rodziny Kniażyc10.12.2020 – 7.00
3Od rodziny Łapów11.12.2020 – 7.00
4Od Anny Kotlińskiej12.12.2020 – 7.00
5Od rodziny Balsam i Olejarz14.12.2020 – 7.00
6Od Stanisława Ceglarskiego15.12.2020 – 7.00
7Od rodziny Oczak i Mazur16.12.2020 – 7.00
8Od rodzin Wawro i Znamieńczyków17.12.2020 – 7.00
9Od rodziny Wiśniowskich18.12.2020 – 7.00
10Od rodziny Marciniaków19.12.2020 – 7.00