RÓŻANIEC DO GRANIC PARAFII 25.09.2020 r. g. 15.00

with Brak komentarzy

Tajemnice Radosne:

Żurawiczki:

Parcelacja – Zwiastowanie NMP,

Kamienica do Państwa Lorenców – Nawiedzenie św. Elżbiety,

c.d. Kamienicy do Remizy – Narodzenie Pana Jezusa,

Góra – Ofiarowanie Pana Jezusa,

Gorzelnia – Znalezienie Pana Jezusa,

Tajemnice Światła:

od remizy do kościoła – Chrzest Pana Jezusa,

droga w stronę cmentarza – Cud w Kanie Galilejskiej,

Granica i Zagumie – Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia,

  1. Eugeniusz – Przemienienie na górze Tabor,
  2. Ryszard – Ustanowienie Eucharystii,

Tajemnice Bolesne:

  1. Symforian – Modlitwa w Ogrójcu,

Maćkówka:

od Przeworska – gościniec do kościoła – Biczowanie,

Zadwór – Cierniem Ukoronowanie,

Skotnik – Dźwiganie Krzyża,

Potok i Piaśnik – Śmierć na Krzyżu,

Tajemnice Chwalebne:

Zalesie Maćkowskie – Zmartwychwstanie,

Zalesie:

Parcelacja – Wniebowstąpienie,

przy Remizie – Zesłanie Ducha Św.,

przy drodze do Zarzecza – Wniebowzięcie NMP,

centrum wsi – Ukoronowanie Maryi.