20.2020 Msza św. gregoriańska za śp. Marię Lechowicz X 2022

with Brak komentarzy
1Od bratanicy Grażyny z Emilią i Arkadiuszem z Wrocławia
2Od chrześniaka Stanisława z rodziną z Wrocławia
3Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
4Od rodziny Garbatych
5Od rodziny Bereźnickich
6Od szwagierki Zdzisławy z rodziną
7Od sąsiadów 3/3
8Od Danuty i Jana Telega z rodziną z Żurawiczek
9Od Zofii i Tadeusza Łukasz z rodziną z Grzęski
10Od Anny i Stanisława Bieniasz z rodziną
11Od Romana Jarosz z rodziną
12Od Marty i Ryszarda Jarosz
13Od Olgi i Mariusza Jarosz
14Od rodziny Pacholarzów i Bieniaszów
15Od Marii Rupar z Aliną Mikułą
16Od rodziny Wikierów
17Od Heleny Malinowskiej i rodziny Lalowiczów
18Od koleżanki córki Bożeny – Marii Piekuś
19Od Janiny i Andrzeja Maślanków z rodziną
20Od Elżbiety i Wiesława Jarosz z rodziną
21Od rodziny Pędzińskich i Lalowiczów
22Od rodziny Kruków i Krzaczkowskich
23Od koleżanki córki Bożeny – Łucji z rodziną
24Od koleżanki córki Bożeny – Anny Bosak
25Od koleż. i kol. z pracy córki Bożeny z Gminnej Spółdzielni w Przeworsku 1/5
26Od koleż. i kol. z pracy córki Bożeny z Gminnej Spółdzielni w Przeworsku 2/5
27Od koleż. i kol. z pracy córki Bożeny z Gminnej Spółdzielni w Przeworsku 3/5
28Od koleż. i kol. z pracy córki Bożeny z Gminnej Spółdzielni w Przeworsku 4/5
29Od koleż. i kol. z pracy córki Bożeny z Gminnej Spółdzielni w Przeworsku 5/5
30Od rodziny Głąb i Kulpa