22.2020 Msze święte za śp. Jana Ubermana – sprawowane przez o. Symforiana w Żurawiczkach

with Brak komentarzy
1Od Braci z Róży Floriana Grandy 2/231.12.2020 –   7.00
2Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana02.01.2021 – 15.00
3Od Zarządu i pracowników firmy Okna – Dębów04.01.2021 – 15.00
4Od kolegów z chóru męskiego Echo 2/205.01.2021 – 15.00
5Od rodziny Kot z Sieterzy07.01.2021 – 15.00
6Od rodziny z Przemyśla09.01.2021 – 15.00
7Od rodziny Kotkowskich11.01.2021 – 15.00
8Od rodziny Depciuchów12.01.2021 – 15.00
9Od Janiny Kozak13.01.2021 – 15.00
10Od rodziny Krzysztofa Muchy14.01.2021 – 15.00
11Od osoby Panu Bogu wiadomej16.01.2021 – 15.00