22. Msze święte za śp. Jana Ubermana – sprawowane…

with Brak komentarzy

1

Od Braci z Róży Floriana Grandy 2/2

2

Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

3

Od Zarządu i pracowników firmy Okna – Dębów

4

Od kolegów z chóru męskiego Echo 2/2

5

Od rodziny Kot z Sieterzy

6

Od rodziny z Przemyśla

7

Od sąsiadów 2/4

8

Od sąsiadów 3/4

9

Od sąsiadów 4/4

10

Od rodziny Kotkowskich

11

Od rodziny Depciuchów

12

Od Janiny Kozak

13

Od rodziny Krzysztofa Muchy

14

Od osoby Panu Bogu wiadomej