23.2020 Msza św. gregoriańska za śp. Stanisława Pieniążka XII 2022

with Brak komentarzy
1Od Braci z Róży Floriana Grandy
2Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi
3Od sąsiadów
4Od sąsiadów
5Od koleżanek żony Marii
6Od swata Józefa
7Od swata Józefa
8Od Stanisława i Anieli Pieczko
9Od Wiktora i Marty Walas
10Od Koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Maćkówce
11Od Małgorzaty i Grzegorza Mazurów
12Od Barbary i Piotra Marków z rodziną
13Od Andrzeja, Krzysztofa i Piotra Kubusiaków
14Od szwagra Edwarda z rodziną
15Od chrześnicy Moniki i Adama Markockich z rodziną
16Od Marcina Walas z Rodziną
17Od rodziny Paradowskich
18Od rodziny Stępaków
19Od Józefy Piecuch
20Od Krystyny Chudzik
21Od Karoliny Bury z rodziną
22Od Krystyny Pelc z rodziną
23Od koleżanek żony Marii
24Od Józefa i Ewy Piątek
25Od Bożeny Pieniążek
26Od kolegów Stowarzyszenia Miłośników Kolei
27Od kolegów z pracy PKP
28Od Małgorzaty Gaweł z rodziną
29Od Marcina Pieniążka z rodziną
30Od kolegów brata z firmy Budomant