23.2020. Msza święta gregoriańska za śp. Stanisława Pieniążka – sprawowana w klasztorze OO. Franciszkanów na Ukrainie – STYCZEŃ 2021

with Brak komentarzy
1Od Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gaci 01.01.2021 – 7.00
2Od Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Gać 02.01.2021 – 7.00
3Od pracowników Żłobka w Ostrowie 03.01.2021 – 7.00
4Od kolegów z pracy PKP 04.01.2021 – 7.00
5Od terenow. Koła PKP emerytów i rencistów w Przeworsku 05.01.2021 – 7.00
6Od rodziny Smok, Węgrzyniak i Pawliszko 06.01.2021 – 7.00
7Od pielgrzymów do Niżankowic 07.01.2021 – 7.00
8Od kolegów Roberta z pracy 08.01.2021 – 7.00
9Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan 09.01.2021 – 7.00
10Od rodziny Sroczyk ze Smolarzyny 10.01.2021 – 7.00
11Od rodziny Wierzbińskich z Głuchowa 11.01.2021 – 7.00
12Od rodziny Gołąb z Jawornika Polskiego 12.01.2021 – 7.00
13Od Wójta Gminy Gać 13.01.2021 – 7.00
14Od pracowników Gminy Gać 14.01.2021 – 7.00
15Od pracowników Gminy Gać 15.01.2021 – 7.00
16Od rodziny Sowa z Rzeszowa 16.01.2021 – 7.00
17Od rodziny Sowa z Rzeszowa 17.01.2021 – 7.00
18Od rodziny Kulpa z Dębowa 18.01.2021 – 7.00
19Od rodziny Sawa z Nowosielec 19.01.2021 – 7.00
20Od Elżbiety i Pawła Piestrak z Dębowa 20.01.2021 – 7.00
21Od dzieci i rodziców z klasy III z Dębowa 21.01.2021 – 7.00
22Od rodziców Akademii Piekarskiej Perfekt Przeworsk 22.01.2021 – 7.00
23Od Jadwigi Cyma 23.01.2021 – 7.00
24Od Anny Olbrycht, Magdaleny Machniak, Justyny Lonc 24.01.2021 – 7.00
25Od rodziny Drozdowicz i Mach 25.01.2021 – 7.00
26Od rodziny Mścisz i Kojder 26.01.2021 – 7.00
27Od Magdaleny i Jakuba Depart 27.01.2021 – 7.00
28Od rodziny Ciupa z Dębowa 28.01.2021 – 7.00
29Od rodziny Religa 29.01.2021 – 7.00
30Od Półtoraków i Niemiec 30.01.2021 – 7.00