24.2020 Msza święta gregoriańska za śp. Bronisława Grandę – sprawowana przez ks. Ireneusza we Wrocławiu – LUTY 2021

with Brak komentarzy
1Od córek z rodzinami01.02.2021
2Od Genowefy i Stanisława Kubusiaków z rodziną02.02.2021
3Od Stanisława i Anieli Pieczko03.02.2021
4Od rodziny Płociców i Bieniaszów04.02.2021
5Od rodziny Głowiaków05.02.2021
6Od rodziny Zielińskich06.02.2021
7Od rodziny Wacników i Wilków07.02.2021
8Od Stanisławy Posiak08.02.2021
9Od kolegów i koleżanek z Koła Emerytów PKP z Rzeszowa09.02.2021
10Od Lucyny i Jacka Aleksander z rodziną10.02.2021
11Od sąsiadów córki Agnieszki11.02.2021
12Od sąsiadów12.02.2021
13Od sąsiadów13.02.2021
14Od sąsiadów14.02.2021
15Od Marii Stępak15.02.2021
16Od rodziny Machów16.02.2021
17Od Pocztu Sztandarowego Koła Emerytów z Przeworska17.02.2021
18Od rodziny Kowali18.02.2021
19Od pielgrzymów z Niżankowicz19.02.2021
20Od Andrzeja Kubasa z Sędziszowa Młp.20.02.2021
21Od Krzysztofa Grandy z rodziną21.02.2021
22Od rodziny Dołęgów i Kojdrów22.02.2021
23Od kolegów i koleż. ze Związku Emerytów w Przeworsku23.02.2021
24Od rodziny Pawlaków z Jagiełły24.02.2021
25Od Związku Zawod. Pracow. Kolejowych przy zakł. w Przew.25.02.2021
26Od firmy transportowej z Zarzecza26.02.2021
27Od Teren. Koła Emerytów i Rencistów PKP z Przeworska27.02.2021
28Od kol. z kuchni Teren. Koła emer. i renc. PKP z Przeworsku28.02.2021
29Od Kol. i Koleż. Terenowego Koła Emer. w Rzeszowie01.03.2021
30Od Janiny Filipek z Zespołem Seniorów Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski w Krakowie02.03.2021