26.2020. Msza św. gregoriańska za śp.: Józefa Szczepańskiego – sprawow. przez OO. Pijarów w Poznaniu – STYCZEŃ 2021

with Brak komentarzy
1Od kolegów z Zadworu syna Andrzeja1.01.2021 – 7.00
2Od Straży Grobowej „Turków”2.01.2021 – 7.00
3Od OSP w Maćkówce3.01.2021 – 7.00
4Od dyr. Rady Ped. Szkoły Podstawowej w Maćkówce4.01.2021 – 7.00
5Od rodziny Panków5.01.2021 – 7.00
6Od kuzyna Zdzisława6.01.2021 – 7.00
7Od rodziny Pieczków7.01.2021 – 7.00
8Od pracowników firmy Maran8.01.2021 – 7.00
9Od rodziców dzieci i koleż. oddz. Przedszk. SP w Maćkówce9.01.2021 – 7.00
10Od rodziny Hołb10.01.2021 – 7.00
11Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana11.01.2021 – 7.00
12Od Marii Bieniasz z rodziną12.01.2021 – 7.00
13Od Grażyny Marzeny i Jarka Lonc13.01.2021 – 7.00
14Od Zofii i Pawła Kapustów z Urzejowic14.01.2021 – 7.00
15Od Magdaleny i Pawła Pruchnickich15.01.2021 – 7.00
16Od Wnuków Mateusza Patryka i Wiktorii16.01.2021 – 7.00
17Od Krystyny Zygadło17.01.2021 – 7.00
18Od rodziny Pieczków18.01.2021 – 7.00
19Od kolegów z pracy syna Andrzeja19.01.2021 – 7.00
20Od Stanisława Sobali z rodziną20.01.2021 – 7.00
21Od Rodziny Pieniążek21.01.2021 – 7.00
22Od sąsiadów i znajomych22.01.2021 – 7.00
23Od Straży Grobowej „Turków”23.01.2021 – 7.00
24Od Straży Grobowej „Turków”24.01.2021 – 7.00
25Od Straży Grobowej „Turków”25.01.2021 – 7.00
26Od OSP w Maćkówce26.01.2021 – 7.00
27Od OSP w Maćkówce27.01.2021 – 7.00
28Od OSP w Maćkówce28.01.2021 – 7.00
29Od Rodziny Miazgów29.01.2021 – 7.00
30Od Beaty Górek30.01.2021 – 7.00