30.2020. Msze święte za śp.: Edwarda Kuklę

with Brak komentarzy
1Od córki Agaty – za + Zofię i Edwarda        1/206.01.2021 – 11.00
2Od rodziny Nowaków – za + Zofię i Edwarda   1/207.01.2021 – 18.30
3Od córki Agaty11.01.2021 –   7.00
4Od rodz., dzieci i koleż. z Oddz. Przedszk. SP w Maćkówce11.01.2021 –   7.00
5Od dyr. Grona Ped. pracowników Szkoły w Maćkówce12.01.2021 –   7.00
6Od kol. i koleż. ze Szk. Podst. w Maćkówce córki Agaty13.01.2021 –   7.00
7Od rodziny Feliksa i Kukli14.01.2021 –   7.00
8Od Heleny i Zdzisława – za + Zofię i Edwarda15.01.2021 –   7.00
9Od uczestników liturgii pogrzebowej06.02.2021 –   7.00
Od córki Agaty – za + Zofię i Edwarda        1/221.02.2021 – 11.00
Od rodziny Nowaków – za + Zofię i Edwarda   2/209.03.2021 – 18.00
10Od rodziny Kuklów i Jamrożych – za + Zofię i Edwarda11.04.2021 – 15.00
11Od braci z róży Jana Kormana14.04.2021 –   7.00
12Od kuzyna Adama z rodziną27.04.2021 –   7.00
13Od rodziny Marków10.05.2021 – 18.00
14Od Moniki z rodziną25.05.2021 – 18.00
15Od kuzyna Adama z rodziną – w 1 rocz. śm.05.11.2021 –   7.00