34.2020. Msze święte za śp.: Marię Kita – sprawowane przez o. Symforiana w Żurawiczkach

with Brak komentarzy
1Od kol. koleż. Eli z firmy Maxwa28.01.2021 – 15.00
2Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana29.01.2021 – 15.00
3Od koleżanek córki Bożeny z firmy Mensfild30.01.2021 – 12.00
4Od koleżanek córki Bożeny z firmy Mensfild01.02.2021 – 19.00
5Od kolegów syna Krzysztofa z firmy BNP Inżimiering02.02.2021 – 15.00