INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 15.12.2020 – 2.01.2021 r.

with Brak komentarzy
WTOREK – 15.12.2020 r.
7.00

 

1. + Henryka Stanowskiego – int. od chrześnicy Katarzyny Gujdy

2. + Henryka Ruta – int. od Urszuli i Marka Szaban z rodziną

18.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 15 – int. od szwagra Jana z rodziną

2. + Andrzeja Anklewicza – int. od Krystyny Krzanowskiej

ŚRODA – 16.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 16 – int. od Rady Sołeckiej

2. + Zofię Kuklę – int. od męża z córką

18.00

 

1. + Emilię Kałamarz – int. od wnuczki Iwony z rodziną

2. + Janusza Króla

CZWARTEK – 17.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 17 – int. od Aśki i Krzyśka Grandy z rodziną

2. + Stanisława Pacholarza – int. od brata Zbigniewa

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Moniki i Macieja w 25 rocz. ślubu

2. + Zofię Dzideczek – int. od sióstr z Róży Zofii Czerwonka

PIĄTEK – 18.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 18 – int. od Patrycji z rodziną

2. + Marię Pacholarz – int. od rodziny Krupów i Krzaczkowskich

18.00

 

1. + Henryka Stanowskiego – int. od córki Justyny z rodziną

2. + Zofię Dryniak – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

SOBOTA – 19.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 19 – int. od druhów OSP Maćkówka

2. + Marię Lechowicz – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Juliana Stecko w 41 rocz. śm.

2. + Teresę Jamroży – int. od wnuka Przemka z rodziną

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20.12.2020 r.
8.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Antoniny w 1 rocz.  ur.
11.00+ Edwarda Bieniasza w rocz. śm.
17.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 20 – int. od Turków ze Straży Grobowej

2. + Henryka Nowaka – int. od żony Marii i syna Mateusza

PONIEDZIAŁEK – 21.12.2020 r.
7.00

 

1. + Helenę w 9 rocz. śm. ++ z rodziny Ceglarskich

2. + Henryka Ruta – int. od rodziny Szklarzów z Przeworska

18.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 21 – int. od rodziny Domków z Łapajówki

2. + Teresę w rocz. śm. Jana, Stanisława, Marię i Tadeusza

WTOREK – 22.12.2020 r.
7.00

 

1. + Stanisława Piątka – int. od rodziny Zarychtów

2. + Emilię Kałamarz – int. od Janiny Powroźnik z rodziną

18.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 22 – int. od kolegów LKS Błękitni Maćkówka

2. + Urszulę Kmiecik – int. od sąsiadów

ŚRODA – 23.12.2020 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – int. od Marty i Marka Ryznar

2. + Michała Żołyniaka – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 23 – int. od kolegów LKS Błękitni Maćkówka

2. + Albinę, Michała, Zofię, Stanisława, Annę

CZWARTEK – 24.12.2020 r.
7.00

 

 

1. + Józefa Rubina – gr. 24 – int. od kolegów LKS Błękitni Maćkówka

2. + Andrzeja Anklewicza – int. od sąsiadów

3. + Zofię Dzideczek – int. od kolegów i zarządu Klubu Sportowego w Żurawiczkach

 

PASTERKA – 25.12.2020 r.
24.00

 

 

1. W int. Parafian i Dobrodziejów

2. ++ rodziców Halinę i Józefa Głąb

3. + Stanisława i Bronisława

NARODZENIE PAŃSKIE – PIĄTEK – 25.12.2020 r.
8.00

 

1. + Władysława i Katarzynę

2. + Bronisława i Franciszka

11.00

 

1.  O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Lidii i Wojciecha w rocz. ślubu

2. + Józefa Rubina – gr. 25 – int. od kolegów z pracy syna Grzegorza

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA – SOBOTA – 26.12.2020 r.
8.00++ z rodziny Szczepańskich, Pieniążków i Przewrockich
9.30ZALESIE: + Janinę, Tadeusza i Andrzeja
11.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Zofii i Sylwestra w 50 rocz. ślubu

2. + Józefa Rubina – gr. 26 – int. od kuzyna Ryszarda Sochy z rodziną

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 27.12.2020 r.
8.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 27 – int. od rodziny Balawendrów

2. + Władysława i Katarzynę

9.30ZALESIE: Dziękczynna za urodzaje
11.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Nikoli w 1 rocz. ur.

2. + Stanisława w 8 rocz. śm.

17.00+ Urszulę Kmiecik – int. od dyrektora i pracowników Zespołu Szk. JP II w Zarzeczu
PONIEDZIAŁEK – 28.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 28 – int. od pracowników EC Przeworsk

2. + Jana Ubermana – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1.  O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Kingi i Leszka w rocz. ślubu

2. + Janusza Króla

WTOREK – 29.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 29 – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

2. + Edwarda Kuźmę– int. od syna Adama z żoną

18.00

 

1. + Tadeusza w 29 rocz. śm.i Henryka Pieniążka

2. + Zofię Kocur– int. od dyrekcji, grona pedag., pracowników SP w Żurawiczkach

ŚRODA – 30.12.2020 r.
7.00

 

1. + Józefa Rubina – gr. 30 – int. od rodziny Pieczków z Przeworska

2. + Stanisława Pieniążka – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. Dzięk. za otrzymane łaski w mijającym roku

2. + Ryszarda Węgrzyna – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

CZWARTEK – 31.12.2020 r.
7.00

 

1. + Krystynę Czerwonkę – w 2 rocz. śm. – int. od Marka z rodziną

2. + Józefa Przeszłowskiego – int. od kuzynki Jagody, Heleny i Jerzego

16.00

 

 

1. + Dziękczynna na zakończenie 2020 r.

2. ++ Parafian w 2020 r.

3. + Bronisława Grandę – int. od żony

BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – PIĄTEK – 1.01.2021 r.
8.00+ Eugeniusza Jarosza – gr. 1 – int. od Marty Ryznar
11.00

 

1. Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB dla rodziny

2. + Andrzeja Jamrożego w 3 rocz. śm.

17.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR w Nowym Roku dla całej rodziny

2. + Stanisława Piecuch

SOBOTA – 2.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 2 – int. od rodziny Kozak i Hibera

2. + Ewę Kościńską – int. od brata z rodziną

18.00

 

1. + Adama Gujdę – w 2 rocz. śm. – int. od koleż. i kol. z pracy córki Mileny z banku spółdz.

2. + Janinę Wlazło – int. od koleż. i kol. z pracy Zbyszka ze Spółdz. Mieszk. w Przeworsku