1.2021. Msze święte za śp.: Józefa Pieniążka

with Brak komentarzy

 

1Od uczestników liturgii pogrzebowej08.03.2021 –   7.00
2Od sąsiadów16.03.2021 –   7.00
3Od rodziny Lasków23.03.2021 –   7.00
4Od sąsiadów16.04.2021 –   7.00
5Od sąsiadów12.05.2021 – 18.00
6Od rodziny Słyszów18.05.2021 –   7.00
7Od Michaliny i Tadeusza Pieniążków26.05.2021 – 18.00
8Od Anny i Grzegorza Pieniążków z rodziną08.06.2021 –   7.00
9Od rodziny Kmiecik i Rabeł12.06.2021 – 18.00
10Od sąsiadów19.06.2021 –   7.00

 

 

Msze święte – sprawowane w klasztorze OO. Franciszkanów w Żytomierzu na Ukrainie

1Od Aliny i Wiesława Pieniążków z rodziną22.02.2021 – 7.00
2Od rodziny Iwańczyków23.02.2021 – 7.00
3Od Zofii Olearka z rodziną24.02.2021 – 7.00
4Od Barbary i Andrzeja Ryzner z rodziną25.02.2021 – 7.00
5Od sąsiadów26.02.2021 – 7.00
6Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana27.02.2021 – 7.00